Truyện Ngắn


Nhân Loại và Thiên Thần

 

Nhân Loại và Thiên Thần
 
 
 Con người ta hễ còn sống trên đời và khi hơi thở chưa dứt thì vẫn còn mơ mộng và ước ao, mà khi mơ mộng và ước ao, tự nhiên người ta phải cầu khẩn hy vọng một phép lạ xảy ra để đạt được mục đích. Sự cầu xin đó được dâng lên các đãng tối cao: Chúa, Phật hay các vị thần linh. Ở đây, bài này chúng tôi không dám lạm bàn về tôn gíao, chỉ muốn sưu tầm những chuyện lạ đã xày ra với nhiều người, có liên quan đến những vị thần linh, thần tiên hay còn gọi là thiên thần. Các vị này hay tiếp xúc, cứu giúp các người hạ giới qua những phép lạ. 

Thank You For Visiting Us

Please pardon us while we are buiding SaigonRadio890AM.com website.
In the meantime, you can visit our
FORUM.