Từ Cánh Đồng Mây

Từ Cánh Đồng Mây - Phỏng vấn - Nhà Báo Khúc Nga June 25 2016


50:06 minutes (45.88 MB)Nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện

Từ cánh đồng mây - Phỏng vấn -Trung Tá Bác Sĩ Đinh Đức Long June 18 2016


52:20 minutes (47.92 MB)Thuc hien: NS Phan Dinh Minh

Từ Cánh Đồng Mây - Phỏng vấn Nhà Báo JB Nguyễn Hữu Vinh Jun 11 2016


52:11 minutes (47.78 MB)Nghệ Sĩ Phan Đình Minh thực hiện

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng Vấn Hòa Thượng Thích Không Tánh


52:39 minutes (48.2 MB)Thuc hien: Nghe sy Phan Dinh Minh

Từ cánh đồng mây - Phỏng vấn Linh Mục Nguyễn Văn Lý 05-28-2016


54:34 minutes (49.95 MB)Nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện

Từ cánh đồng mây - Phỏng vấn Linh Mục Nguyễn Hữu Giải 05-21-2016


47:21 minutes (43.36 MB)n/a

Từ cánh đồng mây - Phỏng vấn Linh Mục Nguyễn Văn Toản 05-14-2016


50:28 minutes (46.2 MB)Nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện

Từ cánh đồng mây - Phỏng vấn Nghệ Sĩ Nguyễn Thị Kim Chi 05-07-2016


49:39 minutes (45.47 MB)nghệ sĩ Phan Đình Minh Thực Hiện

Từ cánh đồng mây - Phỏng vấn CCB & nhà thơ Trần Đức Thạch 4 - 30 - 2016


51:55 minutes (47.54 MB)nhệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện

Từ cánh đồng mây - Phỏng vấn -Đại Tá CCB Nguyễn Văn Tuyến 4 - 23 - 2016


44:23 minutes (40.63 MB) Nghệ sĩ Phan Đình Minh Thực Hiện