Thơ Bay Trong Gió

Thơ bay trong gió: Hình như đã vào Thu


44:06 minutes (40.38 MB)

Thơ bay trong gió: Hình như đã vào Thu

Sun Oct 0409 4:00pm

Thơ bay trong gió: Mùa thu hé cửa


50:47 minutes (46.5 MB)

Mùa thu hé cửa

Sun Sept 2709 4:00pm

Thơ bay trong gió: Nghe Saigon trong ta chiều ấy


47:27 minutes (43.44 MB)

 

Nghe Saigon trong ta chiều ấy

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Sun Sept 2009 4:00pm

Thơ bay trong gió: Mùa thu và Mẹ-Sun Sept 1309 4:00pm


54:49 minutes (50.19 MB)

 

Mùa thu và Mẹ

Thi sĩ: Dương Nữ Khánh Thương

Sun Sept 1309 4:00pm

Thơ bay trong gió:Nhớ Mẹ


49:09 minutes (45 MB)

 

Nhớ Mẹ

Tác giả: Nắng mới

Sun Sept 0609 4:00pm

Thơ bay trong gió:Vu Lan-Ân nghĩa Mẹ hiền


50:52 minutes (46.58 MB)

 

Ân nghĩa Mẹ hiền

Tác giả: Chánh Minh Hảo 

Sun Aug 3009 4:00pm

Thơ bay trong gió: Hết bướm vàng-Nguyễn Bính


45:16 minutes (41.45 MB)

Hết bướm vàng-Nguyễn Bính

Bảo trợ: Nancy Nguyễn & Vân Lê

Sun Aug 2309 4:00pm

Thơ bay trong gió: Mừng tuổi Mẹ


47:32 minutes (43.53 MB)

Mừng tuổi Mẹ

Tác giả: Nguyệt Nhi

Sun Aug 1609 4:00pm

Thơ bay trong gió: Tôi yêu


49:07 minutes (44.98 MB)

Thơ bay trong gió: Tôi yêu

Tác giả: Thi sĩ Bàng Bá Lân

Sun Aug 0909 4:00pm

Thơ bay trong gió: Ao tim ngay xua


53:12 minutes (48.72 MB)

 

Ao tim ngay xua

Tac gia: Han Thien Luong

Sun Aug 0209 4:00pm

Thơ bay trong gió: Màu kỷ niệm


50:11 minutes (45.94 MB)

 

Thơ bay trong gió: Màu kỷ niệm

Thơ: Nguyên Sa

Sun July 2609 4:00pm

Thơ bay trong gió: Trưa hè


49:08 minutes (44.98 MB)

 

 Trưa hè-Thi sĩ Bàng Bá Lân

Sun July 1909 4:00pm

Thơ bay trong gió: Viết cho mùa hoa phượng


43:51 minutes (40.15 MB)

 Viết cho mùa hoa phượng

Tác giả: Đào Phong Lan

Sun July 1209 4:00pm

Thơ bay trong gió-Sun June 2809 4:00pm


43:00 minutes (39.38 MB)

 

Thơ bay trong gió

-Sun June 2809 4:00pm

Tự tình dưới hoa-Thi sĩ Đinh Hùng

Bảo trợ: Nancy Nguyễn & Vân Lê

Thơ bay trong gió : Ngày xưa nhớ thưở học trò


45:07 minutes (41.31 MB)

Thơ bay trong gió :  Ngày xưa nhớ thưở học trò

                                   Tác giả : Thanh Trắc Nguyễn Văn

 Sun June 0709 4:00pm

Bảo trợ : Nancy Nguyễn & Vân Lê

Thơ bay trong gió : Chút tình đầu - Đỗ Trung Quân


51:50 minutes (47.45 MB)

Thơ bay trong gió : Chút tình đầu - Đỗ Trung Quân

Sun May 3109 4:00pm

Bảo trợ : Nancy Nguyễn & Vân Lê

Thơ bay trong gió : Tháng 5 dễ thương quá


51:34 minutes (47.21 MB)

Sun May 2409 4:00pm

Bài thơ: Tháng 5 dễ thương quá..........

                Tác giả: Như Quỳnh

Bảo trợ: Nancy Nguyễn & Vân Lê

Thơ bay trong gió: Bốn mùa yêu thương


50:36 minutes (46.32 MB)

Thơ bay trong gió: Bốn mùa yêu thương

Sun May 1709 lúc 4:00pm

Bảo trợ: Nancy Nguyễn & Vân Lê

Thơ bay trong gió: Thơ về Mẹ Sun May 1009 lúc 4:00pm


45:01 minutes (41.22 MB)

Thơ bay trong gió- Mẹ - Tạ văn Sỹ - lúc 4:00pm Sun May0309


44:00 minutes (40.29 MB)

Bài thơ Mẹ

Tác giả Tạ văn Sỹ

May 0309

Thơ Bay Trong Gió: Lục Bát Tháng Tư - Apr 26


43:37 minutes (39.93 MB)

Lục bát tháng tư-Apr2609

Thơ Bay Trong Gió: Hận Tháng Tư - Apr 26


38:09 minutes (34.93 MB)

Hận tháng tư

Tác giả: Thu Nga

Thơ Bay_Hội Thơ - Apr 16


25:09 minutes (23.02 MB)

Phan Dụy phụ trách

Thơ Bay Trong Gió: Đoản Khúc Cho Saigon


50:25 minutes (46.16 MB)

Bạch Nga phụ trách

Thơ Bay Trong Gió


53:40 minutes (49.14 MB)

Bạch Nga & Du Uyên phụ trách