Thơ Bay Trong Gió

Thơ bay trong gió : Biển tháng tư


52:10 minutes (47.77 MB)

Thơ bay trong gió : Biển tháng tư

Thơ bay trong gió : Gọi tên quê hương - Tuệ Nga


52:13 minutes (47.81 MB)

Thơ bay trong gió : Gọi tên quê hương 
Tác giả : Tuệ Nga
Sun Apr 1810 4:00pm
 

Thơ bay trong gió : Đoản khúc tháng tư buồn


49:30 minutes (45.32 MB)

Thơ bay trong gió : Đoản khúc tháng tư buồn
Tác giả : Đổ Xuân Tê
Sun Apr 1110 4:00pm
 

Thơ bay trong gió : Hãy kể tôi nghe - Việt Đường


53:02 minutes (48.56 MB)

Thơ bay trong gió : Hãy kể tôi nghe
Tác giả : Việt Đường
Sun Apr 0410 4:00pm
 

Thơ bay trong gió :Kỷ niệm-Thơ: Kim Tuấn - Sun Mar 2810 4:00pm


54:07 minutes (49.55 MB)

Thơ bay trong gió :Kỷ niệm-Thơ: Kim Tuấn - Sun Mar 2810 4:00pm

Thơ bay trong gió: Mộng ban đầu-Hồ Đình Phương


48:52 minutes (44.74 MB)

 Mộng ban đầu-Hồ Đình Phương
Sun Mar 2110 4:00pm
 

Thơ bay trong gió: Trúc đào - Nguyễn Tất Nhiên - Sun Mar 1410 4:00pm


50:50 minutes (46.54 MB)

Thơ bay trong gió: Trúc đào - Nguyễn Tất Nhiên -  Sun Mar 1410 4:00pm

Thơ bay trong gió: Tiếng yêu mùa Xuân - Khanh Phương - Sun Mar 0710 4:00pm (Xuân)


56:05 minutes (51.35 MB)

Thơ bay trong gió: Tiếng yêu mùa Xuân - Khanh Phương - Sun Mar 0710 4:00pm

Thơ bay trong gió: Ngày Tết thư cho em-Hoàng Yến (Xuân)


49:48 minutes (45.6 MB)

Thơ bay trong gió: Ngày Tết thư cho em-Hoàng Yến
Sun Feb 2810 5:00pm
 

Thơ bay trong gió: Tình Xuân (Xuân)


49:10 minutes (45.02 MB)

 

Thơ bay trong gió: Tình Xuân

Sun Feb 2110 4:00pm

Thơ bay trong gió: Chiều cuối năm - Vũ thị Minh Nguyệt


50:47 minutes (46.5 MB)

 Chiều cuối năm
Tác giả- Vũ thị Minh Nguyệt
Sun Feb 0710 4:00pm

Thơ bay trong gió:Mỗi mùa Xuân về thêm một lần dối Mẹ-TrầnTrung Đạo (Xuân)


51:12 minutes (46.88 MB)

Mỗi mùa Xuân về thêm một lần dối Mẹ-TrầnTrung Đạo
Sun Jan 2410 400pm

Thơ bay trong gió: Về phía mùa Xuân-Hồ Thụy Mỹ Hạnh


50:15 minutes (46.01 MB)

Thơ bay trong gió:  Về phía mùa Xuân-Hồ Thụy Mỹ
Hạnh
Sun Jan 0310 4:00pm
 

Thơ bay trong gió : Vì sao? - X Diệu


49:33 minutes (45.36 MB)

Thơ bay trong gió :  Vì sao?

Thi sĩ Xuân Diệu

Sun June 1409 4:00pm

Thơ bay trong gió: Buồn cuối năm-Như Hạ


49:38 minutes (45.44 MB)

Buồn cuối năm
Tác giả:Như Hạ
Sun Dec 2709 4:00pm

Thơ bay trong gió: Một chiều Đông-Hải Lý


40:54 minutes (37.44 MB)

 

Thơ bay trong gió: Một chiều Đông-Hải Lý

Sun Dec 2009 4:00pm

Thơ bay trong gió: Tà áo dài Việt Nam khắp hoàn cầu


55:49 minutes (51.11 MB)

Tà áo dài Việt Nam khắp hoàn cầu
Tác giả: An Hải Bình Nguyên
Sun Dec 0609 4:00pm
 

Thơ bay trong gió: Lời tỏ tình dễ thương


44:44 minutes (40.95 MB)

Thơ bay trong gió: Lời tỏ tình dễ thương
Sun Nov 2909 4:00pm
 

Thơ bay trong gió : Dễ thương-Sun Nov 2209 4:00pm


26:18 minutes (24.08 MB)

Thơ bay trong gió : Dễ thương-Sun Nov 2209 4:00pm

Thơ bay trong gió-Sun Nov 1509 4:00pm


27:32 minutes (25.21 MB)

 

Thơ bay trong gió-Sun Nov 1509 4:00pm

Bài thơ: Nếu như - Phan Tưởng Niệm

Thơ bay trong gió: Hoa lục bình


24:01 minutes (22 MB)

Thơ bay trong gió: Hoa lục bình

Tác giả: Phan Nam Việt

Sun Nov 0809 4:00pm

 

Thơ bay trong gió: Màu tím tương tư-Tiểu Vũ Vi


47:34 minutes (43.56 MB)

 

 Màu tím tương tư

Tác giả: Tiểu Vũ Vi

Sun Nov 0109 4:00pm

Thơ bay trong gió: Em là ai?-Huyền Lâm


51:15 minutes (46.92 MB)

 

Thơ bay trong gió: Em là ai?

Tác giả: Huyền Lâm

Bảo trợ: Đêm tình ca Diệu Hương-Oct 3109

Thơ bay trong gió: Bão lũ


52:08 minutes (47.74 MB)

Bão lũ-Tác giả: Thi Nang

Sun Oct 1809 4:00pm

Thơ bay trong gió: Nửa vầng trăng thu


51:25 minutes (47.08 MB)

Nửa vầng trăng thu

Tác giả: Thi Nang

Sun Oct 1109 4:00pm