Thơ Bay Trong Gió

Thơ bay trong gió : Bửa cơm chiều-Nguyễn văn Nhơn


54:00 minutes (49.45 MB)Thơ bay trong gió : Bửa cơm chiều-Nguyễn văn Nhơn
Sun Oct 1010 4:00pm

Thơ bay trong gió : Thu nhung nhớ - Đỗ thị Minh Giang


47:35 minutes (43.57 MB)Thơ bay trong gió : Thu nhung nhớ - Đỗ thị Minh Giang
Sun Oct 0310 4:00pm

Thơ bay trong gió : Chiều thu lá đổ - Phạm Sỹ Trung


56:49 minutes (52.03 MB)Thơ bay trong gió : Chiều thu lá đổ - Phạm Sỹ Trung
Sun Sept 2610 4:00pm

Thơ bay trong gió : Trăng rằm tháng Tám - Trần Y Thu (Trung thu)


53:30 minutes (48.98 MB)Thơ bay trong gió : Trăng rằm tháng Tám - Trần Y Thu (Trung thu)
Sun Sept 1910 4:00pm

Thơ bay trong gió : Mùa thu hẹn-Nguyễn thị Thanh Dương


52:11 minutes (47.78 MB)Thơ bay trong gió : Mùa thu hẹn-Nguyễn thị Thanh Dương
Sun Sept 1210 4:00pm

Thơ bay trong gió : Dưới giàn hoa thiên lý - Hoàng thị


50:01 minutes (45.79 MB)Dưới giàn hoa thiên lý - Hoàng thị

Thơ bay trong gió : Thời gian cho một cuộc đời - Hoàng thị


56:53 minutes (52.08 MB)

Thơ bay trong gió : Thời gian cho một cuộc đời

Tác giả : Hoàng thị

Sun Aug 0810 4:00pm

Thơ bay trong gió : Thôi đành làm một hạt mưa - Phan Nam Việt


51:23 minutes (47.05 MB)

Thơ bay trong gió : Thôi đành làm một hạt mưa

Tác giả : Phan Nam Việt

Sun Aug 0110 4:00pm

Thơ bay trong gió : Những dấu chấm câu - Xương Rồng


50:29 minutes (46.22 MB)

Thơ bay trong gió : Những dấu chấm câu

Tác giả : Xương Rồng

Sun July 2510 4:00pm

Bảo trợ : Nhà hàng Lá Xanh

Thơ bay trong gió : Này cô bé !- Trần Bích Diệp


55:07 minutes (50.46 MB)

Thơ bay trong gió : Này cô bé !- Trần Bích Diệp

Sun July 1810 4:00pm

Thơ bay trong gió : Lang thang mùa phượng tím - Nguyễn thị Thanh Dương


54:40 minutes (50.05 MB)

Thơ bay trong gió : Lang thang mùa phượng tím -   Nguyễn thị Thanh Dương
Sun July 1110 4:00pm
Bảo trợ : Nhà hàng Lá Xanh

Thơ bay trong gió : Hè thương nhớ - Trầm Vân


50:53 minutes (46.58 MB)

Thơ bay trong gió : Hè thương nhớ
Tác giả : Trầm Vân
Bảo trợ Nhà hàng Lá Xanh
 

Thơ Bay Trong Gió . June-27-2010 .(phần kết) .


20:01 minutes (18.32 MB)

Radio 890am .


Thơ Bay Trong Gió . June-27-2010 .(phần 1) .


21:37 minutes (19.8 MB)

Radio 890am .


Thơ bay trong gió : Cha tôi - Trần Hoan Trinh


56:44 minutes (51.94 MB)

Thơ bay trong gió : Cha tôi
Tác giả : Trần Hoan Trinh
Sun June 2010 4:00pm

Thơ bay trong gió : Vu vơ mùa hạ - Sun June 0610 4:00pm


53:59 minutes (49.43 MB)

Thơ bay trong gió : Vu vơ mùa hạ - Sun June 0610 4:00pm

Thơ bay trong gió : Một đời ơn cha (Father's Day)


45:48 minutes (41.93 MB)

Thơ bay trong gió :  Một đời ơn cha

Sun June 2109 4:00pm

Bảo trợ: Nancy Nguyễn & Vân Lê

Thơ bay trong gió : Người nằm xuống - Tường Vi


55:44 minutes (51.03 MB)

 Người nằm xuống
Tác giả : Tường Vi
Sun May 3010 4:00pm
 

Thơ bay trong gió : Người xa-Triều Phong Đặng Đức Bích


51:54 minutes (47.52 MB)

 Người xa
Tác giả : Triều Phong Đặng Đức Bích
Sun May 2310 4:00pm
 

Thơ Bay Trong Gió - May 09-2010


49:17 minutes (45.12 MB)

n/a

Thơ bay trong gió : Em làm bếp - Nguyễn Bính


53:19 minutes (48.81 MB)

Thơ bay trong gió : Em làm bếp - Nguyễn Bính
Sun May 0210 4:00pm