Tin 2 Giờ Trưa

Nhãn Khoa Thường Thức - lúc 3 giờ trưa thứ Năm Apr 23


47:20 minutes (43.33 MB)

BS Lê Thị Huyền phụ trách

Trồng Tỉa - lúc 3 giờ trưa thứ Tư Apr 22


53:18 minutes (48.8 MB)

Ông Trần Khánh Liễm phụ trách

Di Trú & Nhập Tịch - lúc 3 giờ trưa thứ Ba Apr 21


56:27 minutes (51.69 MB)

LS Huy Tuấn phụ trách

Chương Trình Thiếu Nhi - phần 1 lúc 3 giờ Chúa Nhật Apr 19


31:01 minutes (28.4 MB)

Nam Phương&Thế Hoài tại Houston, Bạch Nga tại Dallas