Sinh Hoạt Văn Học Nghệ Thuật

Sinh hoạt Văn học Nghệ thuật : Nghe Từ Công Phụng tỏ tình - Luân Hoán -p.1


30:22 minutes (27.8 MB)Sinh hoạt Văn học Nghệ thuật : Nghe Từ Công Phụng tỏ tình - Luân Hoán -p.1
Sun Sept 2610 3:00pm

Sinh hoạt Văn học Nghệ thuật : Tết Trung thu, Trăng và Thơ - Hải Bằng Hoàng Dân Bình


31:19 minutes (28.68 MB)
Sinh hoạt Văn học Nghệ thuật : Tết Trung thu, Trăng và Thơ
Tác giả :  Hải Bằng Hoàng Dân Bình
Sun Sept 1910 3:00pm

Sinh hoạt Văn học nghệ thuật : Đoàn Chuẩn-Nhạc tình vào cõi thiên thu - p.2


27:56 minutes (25.58 MB)Sinh hoạt Văn học nghệ thuật : Đoàn Chuẩn-Nhạc tình vào cõi thiên thu - p.2
Tác giả : Vương Trùng Dương
Sun Sept 1210 3:00pm

Sinh hoạt Văn học Nghệ thuật : Thiên tình sử Vũ Hoàng Chương - kỳ 2


24:59 minutes (22.88 MB)

Sinh hoạt Văn học Nghệ thuật : Thiên tình sử Vũ Hoàng Chương - kỳ 2

Tác giả : Giáo sư Phạm thị Nhung

Sun Aug 0810 3:00pm


Sinh hoạt Văn học Nghệ thuật : Thiên tình sử Vũ Hoàng Chương - kỳ 1


25:55 minutes (23.73 MB)

Sinh hoạt Văn học Nghệ thuật : Thiên tình sử Vũ Hoàng Chương - kỳ 1

Tác giả : Giáo sư Phạm thị Nhung

Sun Aug 0110 3:00pm

Sinh hoạt Văn học Nghệ thuật : LAM PHƯƠNG, thăng trầm trong tình cảm và cuộc đời - phần kết


16:43 minutes (15.31 MB)

Sinh hoạt Văn học Nghệ thuật : LAM PHƯƠNG, thăng trầm trong tình cảm và cuộc đời - phần kết

Tác giả : Cố Nghệ sĩ Trường Kỳ

Sun July 2510 3:00pm

Sinh hoạt Văn học Nghệ thuật : LAM PHƯƠNG, thăng trầm trong tình cảm và cuộc đời - kỳ 1


23:05 minutes (21.14 MB)

Sinh hoạt Văn học Nghệ thuật : LAM PHƯƠNG, thăng trầm trong tình cảm và cuộc đời - kỳ 1

Tác giả : Cố Nghệ sĩ Trường Kỳ

Sun July 1810 3:00pm

Sinh hoạt Văn học Nghệ thuật : Mùa hè trong thi ca của tuổi học trò - Lê Ngọc Châu


22:32 minutes (20.63 MB)

Sinh hoạt Văn học Nghệ thuật : Mùa hè trong thi ca của tuổi học trò

Tác giả : Lê Ngọc Châu

Sun July 1110 3:00pm

Sinh hoạt Văn học nghệ thuật :Nói với Ba- Quảng Mẫn


27:31 minutes (25.19 MB)

Nói với Ba
Tác giả : Quảng Mẫn
Sun June 0610 3:00pm

Sinh hoạt Văn học Nghệ thuật : Ảnh hưởng của Phật giáo trong thi ca Nguyễn Khuyến - Nguyên Định


16:09 minutes (14.79 MB)

Ảnh hưởng của Phật giáo trong thi ca Nguyễn Khuyến Tác giả :  Nguyên Định
Sun May 2310 3:00pm
 

Sinh hoạt Văn học Nghệ thuật : Đạo Phật giúp gì cho tình yêu đôi lứa - Đào Văn Bình


25:51 minutes (23.67 MB)

Đạo Phật giúp gì cho tình yêu đôi lứa
Tác giả : Đào Văn Bình
Sat May 2210 1:00pm
 

Sinh hoạt Văn học Nghệ thuật : Nhân mùa Phật đản bàn về cảnh giới an lạc-Lê Thiện Phúc


15:41 minutes (14.36 MB)

Nhân mùa Phật đản bàn về cảnh giới an lạc
Tác giả: Lê Thiện Phúc
Sun May 1610 3:00pm
 

Sinh hoạt văn học nghệ thuật : Lịch sử Ngày Lễ Mẹ - MOTHER'S DAY


24:07 minutes (22.09 MB)

Sinh hoạt văn học nghệ thuật : Lịch sử Ngày Lễ Mẹ - MOTHER'S DAY
Sat May 0810 1:30pm
 

Sinh hoạt văn học nghệ thuật:: Những bài thơ Hoa Đào hay nhất-Thái Tú Hạp


29:32 minutes (27.04 MB)

Những bài thơ Hoa Đào hay nhất
Tác giả: Thái Tú Hạp
Sat Mar 2810 3:00pm

Sinh hoạt văn học nghệ thuật:: Ngôn ngữ Việt Nam với chữ "Ai" tuyệt vời


27:18 minutes (25 MB)

Ngôn ngữ Việt Nam với chữ "Ai" tuyệt vời
Tác giả: Thái Quốc Mưu
Sat Mar 2710 2:00pm

Sinh hoạt Văn học Nghệ thuật: Người phụ nữ Việt Nam trong cuộc đời và trong văn chương - Phương Nghi


28:10 minutes (25.79 MB)

Người phụ nữ Việt Nam trong cuộc đời và trong văn chương
Tác giả: Phương Nghi
Sun Mar 2110 3:00pm

Sinh hoạt Văn học Nghệ thuật:: Mùa Xuân qua Tục ngữ Ca dao - Đào Đức Nhuận


26:50 minutes (24.58 MB)

Mùa Xuân qua Tục ngữ Ca dao
Tác giả: Đào Đức Nhuận
Sat Mar 2010 2:00pm
 

Sinh hoạt văn học nghệ thuật:: Vũ Hoàng Chương và những mùa Xuân lịch sử - Đặng Tiến -p.2


20:54 minutes (19.14 MB)

 Vũ Hoàng Chương và những mùa Xuân lịch sử - p.2
Tác giả: Đặng Tiến
Sun Mar 1410 3:00pm

Sinh hoạt văn học nghệ thuật:: Vũ Hoàng Chương và những mùa Xuân lịch sử - Đặng Tiến -p.1


19:00 minutes (17.4 MB)

Vũ Hoàng Chương và những mùa Xuân lịch sử - p.1

Tác già:- Đặng Tiến
Sat Mar 1310 1:30pm
 

Sinh hoạt Văn học Nghệ thuật:: Mưa rơi trong Thơ Nhạc - Việt Hải


21:26 minutes (19.62 MB)

 Mưa rơi trong Thơ Nhạc - Việt Hải
Sun Mar 0710 3:00pm

Sinh hoạt Văn học Nghệ thuật: Lễ Hội Xuân qua ca dao - Đào Đức Nhuận (Xuân)


54:11 minutes (49.62 MB)

Lễ Hội Xuân qua ca dao
Tác giả: Đào Đức Nhuận
Sun Feb 2810 3:00pm
 

Sinh hoạt văn học nghệ thuật: Những tập tục sinh hoạt ngày Tết (Xuân)


31:04 minutes (28.45 MB)

 Những tập tục sinh hoạt ngày Tết  (Xuân)

Sat Feb 1310 1:30pm

Sinh hoạt Văn học Nghệ thuật: Có những vần thơ Xuân....-Trần Đào (Xuân)


20:33 minutes (18.81 MB)

 

 Có những vần thơ Xuân....

Tác giả-Trần Đào (Xuân)

Sun Feb 0710 3:00pm