Phỏng Vấn & Hội Thoại

Từ cánh đồng mây - Phỏng vấn - Luật Sư Hà Huy Sơn Feb 27, 2016


45:14 minutes (41.42 MB)Nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện

Từ cánh đồng mây - Phỏng vấn - Cựu Chiến Binh Nguyễn Thúy Hạnh Feb 20, 2016


51:26 minutes (47.1 MB)Nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện

Từ cánh đồng mây - Phỏng vấn - Hòa thượng Thích Không Tánh & KS Nguyễn Minh Sơn Feb 13, 2016


44:41 minutes (40.92 MB)Phỏng vần Hòa Thượng Thích Không Tánh & Kỷ Sư Nguyễn Minh Sơn
Host: Phan Đình Minh

Từ cánh đồng mây - Phỏng vấn - Linh Mục Nguyễn Hữu Giải Feb 6, 2016


51:04 minutes (46.75 MB)Nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện

Từ cánh đồng mây - Phỏng vấn - Đại Tá Công An Nguyễn Đăng Quang Jan 30, 2016


53:02 minutes (48.56 MB) Nghệ sĩ Phan Đình Minh Thực hiện

Từ cánh đồng mây - Phỏng vấn - Nhà Giáo Vi Đức Hồi Jan 23, 2016


53:11 minutes (48.69 MB)Nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện

Từ cánh đồng mây - Phỏng vấn - Kỹ sư Lê Anh Hùng Jan 16, 2016


51:06 minutes (46.79 MB)

Từ Cánh Đồng Mây - Phỏng vấn - Nhạc Sĩ Tô Hải - Jan 09, 2016


52:05 minutes (47.69 MB)Nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện

Từ Cánh Đồng Mây - Phỏng vấn - Nhà Báo J.B Nguyễn Hữu Vinh - Jan 02, 2016


44:11 minutes (40.46 MB)n/a

Từ Cánh Đồng Mây- Phỏng Vấn Linh Mục Nguyễn Đình Thục, Dec 26th,2015


53:04 minutes (48.59 MB)Nghệ sĩ Phan Đình Minh Thực hiện