Phỏng Vấn & Hội Thoại

Từ cánh đồng mây - Phỏng vấn Nghệ Sĩ Nguyễn Thị Kim Chi 05-07-2016


49:39 minutes (45.47 MB)nghệ sĩ Phan Đình Minh Thực Hiện

Từ cánh đồng mây - Phỏng vấn CCB & nhà thơ Trần Đức Thạch 4 - 30 - 2016


51:55 minutes (47.54 MB)nhệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện

Từ cánh đồng mây - Phỏng vấn -Đại Tá CCB Nguyễn Văn Tuyến 4 - 23 - 2016


44:23 minutes (40.63 MB) Nghệ sĩ Phan Đình Minh Thực Hiện

Từ cánh đồng mây - Phỏng vấn -Cựu Đại Úy Nguyễn Hữu Cầu 4 - 16 -2016


52:19 minutes (47.9 MB)nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện

Từ cánh đồng mây - Phỏng vấn -Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Giang 4 - 9 -2016


50:43 minutes (46.43 MB)Nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện

Từ cánh đồng mây - Phỏng vấn -Ứng Cử Viên Nhà Giáo Đỗ Việt Khoa 4 - 2 -2016


50:51 minutes (46.55 MB)Nghệ sĩ Phan Đình Minh Thực hiện

Từ cánh đồng mây - Phỏng vấn -Ứng cử viên Đặng Bích Phượng 03-26-2016


52:35 minutes (48.14 MB)Nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện

Từ cánh đồng mây - Phỏng vấn -Nhà văn Phạm Thành (Bà Đầm Xòe) 03-19-2016


52:46 minutes (48.31 MB)Nghệ sĩ Phan Đình MInh thực hiện

Từ cánh đồng mây - Phỏng vấn -Nhà báo Phạm Đoan Trang 03-12-16


44:17 minutes (40.55 MB)n/a

Từ cánh đồng mây - Phỏng vấn -Mục sư Nguyễn Trung Tôn 03-05-16


52:05 minutes (47.69 MB)Nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện