Phỏng Vấn & Hội Thoại

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Nhà Giáo Phạm Toàn - 1/28/2017


45:58 minutes (42.09 MB)Nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Mục Sư Nguyễn Trung Tôn - 1/7/2017


49:56 minutes (45.72 MB)Nghe Si Phan Dinh Minh Thuc hien

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Đức Cha Hoàng Đức Oanh - 12/31/2016


54:12 minutes (49.62 MB)nghe si Phan dinh Minh thuc hien

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Bác Sĩ Trung Tá Đinh Đức Long - 12/24/2016


48:04 minutes (44.02 MB)Nghe Si Phan Dinh Minh Thuc Hien

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Đại Úy Nguyễn Hữu Cầu - 12/17/2016


43:28 minutes (39.81 MB)Nghe si Phan Dinh MInh Thuc hien

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng - 12/10/2016


50:45 minutes (46.47 MB)Thực hiện: Nghệ sĩ Phan Đình Minh

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Hòa Thượng Thích Không Tánh - Dec 3 - 2016


51:01 minutes (46.71 MB)Nghe si Phan Dinh Minh Thuc Hien

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Nhà Giáo Vi Đức Hồi - Nov 26 - 2016


49:07 minutes (44.97 MB)Nghe Si Phan Dinh Minh thuc hien 

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Nhạc Sĩ Tô Hải & Lê Hiền Đức - Nov 19 - 2016


36:15 minutes (33.2 MB)Nghe si Phan Dinh MinhThuc hien