Phỏng Vấn & Hội Thoại

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn CCB, Nhà Thơ Trần Đức Thạch - 5/27/2017


53:41 minutes (49.15 MB)n/a

Phỏng Vấn Amy Hoàng - Naval Academy - 05/21/2017 .


26:17 minutes (24.07 MB)P/V = Phan Quang Trong .

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn kỹ sư Nguyễn Minh Sơn - 5/20/2017


51:16 minutes (46.93 MB)Nghệ sĩ Phan Đình Minh Thực hiện

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Nhà Báo JB Nguyễn Hữu Vinh- 5/13/2017


31:26 minutes (28.78 MB)n/a

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Thượng Tọa Thích Thiện Minh- 5/6/2017


51:45 minutes (47.38 MB)Nghe Si Phan Dinh Minh thuc hien

HƯỚNG DẪN TẢI APP NGHE ĐÀI TRÊN IPHONE HOẶC ENDROID PHONE QUA CHƯƠNG TRÌNH CỦA AUDIONOW:
*Iphone: Vào App Store, bấm "Search" Tìm chữ "AUDIONOW DIGITAL". Chọn tải Saigon Dallas Radio. Tải xong bấm vào biểu tượng Radio Saigon Dallas, là có thể nghe trực tiếp 24/24/.

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Linh mục Đặng Hữu Nam GX Phú Yên- 4/29/2017


53:58 minutes (49.4 MB)Nghệ sĩ Phan Đình Minh

HƯỚNG DẪN TẢI APP NGHE ĐÀI TRÊN IPHONE HOẶC ENDROID PHONE QUA CHƯƠNG TRÌNH CỦA AUDIONOW:
*Iphone: Vào App Store, bấm "Search" Tìm chữ "AUDIONOW DIGITAL". Chọn tải Saigon Dallas Radio. Tải xong bấm vào biểu tượng Radio Saigon Dallas, là có thể nghe trực tiếp 24/24/.

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Nhà giáo Vũ Mạnh Hùng- 4/22/2017


45:31 minutes (41.67 MB)Nghe si Phan Dinh MInh Thuc hien

HƯỚNG DẪN TẢI APP NGHE ĐÀI TRÊN IPHONE HOẶC ENDROID PHONE QUA CHƯƠNG TRÌNH CỦA AUDIONOW:
*Iphone: Vào App Store, bấm "Search" Tìm chữ "AUDIONOW DIGITAL". Chọn tải Saigon Dallas Radio. Tải xong bấm vào biểu tượng Radio Saigon Dallas, là có thể nghe trực tiếp 24/24/.

Nhật Báo Truyền Thanh - Phỏng Vấn Nghệ Sĩ Nam Lộc - 24/04/2017


17:53 minutes (16.38 MB)n/a