Phóng Sự

Phóng sự : Cộng Đồng Dallas Bầu Cử chủ tịch mới - Phần 2

Click to play
22:32 minutes (20.63 MB)n/a

Phóng sự : Cộng Đồng Dallas Bầu Cử Chủ tịch mới : Phần 1

Click to play
24:03 minutes (22.02 MB)n/a

Phóng Sự từ Tiệp Khắc với Dương Phục - 08/25/2014


29:19 minutes (26.84 MB)n/a

Phóng Sự Chuyến Thăm Ba Lan của Dương Phục và Vũ Thanh Thủy - 08/15/2014


30:25 minutes (27.85 MB)n/a

Phóng Sự Lễ Kỷ Niệm 35 năm Tàu Cap Anamur - 08/11/2014 (het)


8:20 minutes (7.64 MB)n/a

Phóng Sự Lễ Kỷ Niệm 35 năm Tàu Cap Anamur - 08/11/2014


29:33 minutes (27.06 MB)n/a