Nhịp Cầu Trong Ngoài

Nhịp Cầu Trong Ngoài - Phỏng Vấn Dân Oan - Jun 15, 2011


29:50 minutes (10.25 MB)GS Nguyen Chinh Ket

Nhịp Cầu Trong Ngoài: Phỏng Vấn NB Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội - May 18, 2011


28:43 minutes (6.58 MB)GS Nguyễn Chính Kết thực hiện

Nhịp Cầu Trong Ngoài: Phỏng Vấn Nhà Báo Nguyễn Khắc Toàn Từ Việt Nam ,04-20-2011


31:30 minutes (7.21 MB)PT : Nguyễ Chính Kết .

Nhịp Cầu Trong Ngoài: Phỏng Vấn Bùi Thanh Hiếu, tức Blogger Người Buôn Gió từ Hà Nội - Mar 23, 2011


16:01 minutes (2.75 MB)GS Nguyễn Chính Kết & Dương Phục