Kinh Tế - Tài Chánh - Xí Nghiệp

Kinh Tế - Thi Trường - 06/29/2017


16:30 minutes (15.11 MB)n/a

Kinh Tế Thị Trường - 06/28/2017 .


16:17 minutes (14.91 MB)Tien Dung .

Kinh Tế Thị Trường - 06/27/2017 .


15:36 minutes (14.28 MB)Tien Dung .

Kinh Tế - Thi Trường - 06/26/2017


17:05 minutes (15.65 MB)n/a

Kinh tế tài chánh xí nghiệp với GS TS Khương Hữu Lộc - 06/24/2017


24:52 minutes (22.77 MB)GS Tien Si Khuong Huu Loc

Kinh Tế - Thi Trường - 06/23/2017


14:56 minutes (13.67 MB)n/a

Kinh Tế - Thi Trường - 06/22/2017


15:18 minutes (14.01 MB)n/a

Kinh Tế Thị Trường - 06/21/2017 .


17:08 minutes (15.69 MB)Tien Dung .

Kinh Tế Thị Trường - 06/20/2017 .


14:25 minutes (13.21 MB)Tien Dung .

Kinh tế tài chánh xí nghiệp với GS TS Khương Hữu Lộc - 06/17/2017


21:09 minutes (19.36 MB)n/a