Kinh Tế - Tài Chánh - Xí Nghiệp

Kinh Tế - Thi Trường - 08/25/2017


18:13 minutes (16.68 MB)n/a

Kinh Tế - Thi Trường - 08/24/2017


13:03 minutes (11.95 MB)n/a

Kinh Tế Thị Trường - 08/23/2017 .


17:26 minutes (15.96 MB)Tien Dung .

Kinh Tế Thị Trường - 08/22/2017 .


17:01 minutes (15.58 MB)P/T = Tien Dung .

Kinh Tế - Thi Trường - 08/21/17


16:36 minutes (15.2 MB)n/a

Kinh tế tài chánh xí nghiệp với GS TS Khương Hữu Lộc - 08/19/2017


24:31 minutes (22.44 MB)n/a

Kinh Tế - Thi Trường - 08/17/2017


13:21 minutes (12.23 MB)n/a

Kinh Tế - Thi Trường - 08/18/2017


18:47 minutes (17.2 MB)n/a

Kinh Tế - Thi Trường - 08/14/2017


16:21 minutes (14.98 MB)n/a

Kinh tế tài chánh xí nghiệp với GS TS Khương Hữu Lộc - 08/12/2017


24:29 minutes (22.42 MB)GS Khuong Huu Loc thuc hien