Kinh Tế - Tài Chánh - Xí Nghiệp

Kinh Tế - Thi Trường - 09/08/2017


14:35 minutes (13.35 MB)n/a

Kinh Tế - Thi Trường - 09/07/2017


16:18 minutes (14.93 MB)n/a

Kinh Tế Thị Trường - 09/06/2017 .


15:51 minutes (14.51 MB)Tien Dung .

Kinh Tế Thị Trường - 09/05/2017 .


16:01 minutes (14.67 MB)Tien Dung .

Kinh tế tài chánh xí nghiệp với GS TS Khương Hữu Lộc - 09/02/2017


26:44 minutes (24.48 MB)n/a

Kinh Tế - Thi Trường - 09/01/2017


12:48 minutes (11.72 MB)n/a

Kinh Tế - Thi Trường - 08/31/2017


16:49 minutes (15.4 MB)n/a

Kinh Tế Thị Trường - 08/30/2017 .


14:41 minutes (13.44 MB)Tien Dung .

Kinh Tế Thị Trường - 08/29/2017 .


16:26 minutes (15.05 MB)Tien Dung .

Kinh Tế - Thi Trường - 08/28/2017


16:46 minutes (15.36 MB)n/a