Kinh Tế - Tài Chánh - Xí Nghiệp

Kinh Tế Thị Trường -11/01/2017 .


15:11 minutes (13.9 MB)Tien Dung .

Kinh Tế Thị Trường -10/31/2017 .


15:21 minutes (14.05 MB)Tien Dung .

Kinh Tế - Thi Trường - 10/30/2017


16:50 minutes (15.42 MB)n/a

Kinh tế Tài Chánh Xí Nghiệp với GS TS Khương Hữu Lộc - 10/28/2017


22:39 minutes (20.74 MB)GS Khuong Huu Loc thuc hien

Kinh Tế - Thi Trường - 10/27/2017


15:37 minutes (14.3 MB)n/a

Kinh Tế - Thi Trường - 10/26/2017


16:03 minutes (14.7 MB)n/a

Kinh Tế Thị Trường -10/25/2017 .


14:01 minutes (12.83 MB)Tien Dung .

Kinh Tế Thị Trường -10/24/2017 .


13:31 minutes (12.38 MB)Tien Dung .

Kinh Tế - Thi Trường - 10/23/2017


17:10 minutes (15.72 MB)n/a

Kinh tế Tài Chánh Xí Nghiệp với GS TS Khương Hữu Lộc - 10/21/2017


26:31 minutes (24.28 MB)Gs Khuong Huu Loc Thuc Hien