Kinh Tế - Tài Chánh - Xí Nghiệp

Kinh Tế - Thi Trường - 07/08/2017


27:17 minutes (24.98 MB)n/a

Kinh Tế - Thi Trường - 07/10/2017


49:28 minutes (45.29 MB)n/a

Kinh tế tài chánh xí nghiệp với GS TS Khương Hữu Lộc - 07/08/2017


24:00 minutes (21.98 MB)GS Khuong Huu Loc thuc hien

Kinh Tế - Thi Trường - 07/07/2017


13:15 minutes (12.14 MB)n/a

Kinh Tế - Thi Trường - 07/06/2017


18:02 minutes (16.51 MB)n/a

Kinh Tế Thị Trường - 07/05/2017 .


14:01 minutes (12.84 MB)Tien Dung .

Kinh Tế Thị Trường - 07/04/2017 .


17:01 minutes (15.58 MB)Tien Dung .

Kinh Tế - Thi Trường - 07/03/2017


15:52 minutes (14.53 MB)n/a

Kinh tế tài chánh xí nghiệp với GS TS Khương Hữu Lộc - 07/01/2017


26:33 minutes (24.3 MB)n/a

Kinh Tế - Thi Trường - 06/30/2017


16:02 minutes (14.69 MB)n/a