Kinh Tế - Tài Chánh - Xí Nghiệp

Kinh Tế Thị Trường -11/22/2017 .


17:12 minutes (15.75 MB)Tien Dung .

Kinh Tế Thị Trường -11/21/2017 .


13:41 minutes (12.53 MB)Tien Dung .

Kinh Tế - Thi Trường - 11/20/2017


14:55 minutes (13.66 MB)n/a

Kinh tế Tài Chánh Xí Nghiệp với GS TS Khương Hữu Lộc - 11/18/2017


25:42 minutes (23.54 MB)GS Khương Hữu Lộc thực hiện

Kinh Tế - Thi Trường - 11/17/2017


16:20 minutes (14.96 MB)n/a

Kinh Tế - Thi Trường - 11/16/2017


14:19 minutes (13.11 MB)n/a

Kinh Tế Thị Trường -11/15/2017 .


16:51 minutes (15.42 MB)P/T = Tien Dung .

Kinh Tế Thị Trường -11/14/2017 .


15:41 minutes (14.37 MB)P/T = Tien Dung .

Kinh Tế - Thi Trường - 11/13/2017


14:26 minutes (13.22 MB)n/a

Kinh tế Tài Chánh Xí Nghiệp với GS TS Khương Hữu Lộc - 11/11/2017


26:52 minutes (24.6 MB)XNV: Nha Quyen