Kinh Tế - Tài Chánh - Xí Nghiệp

Kinh Tế - Thi Trường - 08/03/2017


15:07 minutes (13.85 MB)n/a

Kinh Tế - Thi Trường - 08/02/2017


16:16 minutes (14.89 MB)n/a

Kinh Tế - Thi Trường - 08/01/2017


13:38 minutes (12.49 MB)n/a

Kinh Tế - Thi Trường - 07/31/2017


17:34 minutes (16.09 MB)n/a

Kinh Tế - Thi Trường - 07/28/2017


15:15 minutes (13.96 MB)n/a

Kinh Tế - Thi Trường - 07/27/2017


14:45 minutes (13.51 MB)n/a

Kinh Tế Thị Trường - 07/26/2017 .


16:01 minutes (14.67 MB)Tien Dung .

Kinh Tế Thị Trường - 07/25/2017 .


14:51 minutes (13.6 MB)Tien Dung .

Kinh Tế - Thi Trường - 07/24/2017


16:08 minutes (14.78 MB)n/a

Kinh tế tài chánh xí nghiệp với GS TS Khương Hữu Lộc - 07/22/2017


24:55 minutes (22.82 MB)GS Khuong Huu Loc Thuc hien