Kinh Tế - Tài Chánh - Xí Nghiệp

Kinh tế Tài Chánh xí nghiệp với GS TS Khương Hữu Lộc - 09/30/2017


25:34 minutes (23.42 MB)n/a

Kinh Tế - Thi Trường - 09/29/2017


13:49 minutes (12.65 MB)n/a

Kinh Tế - Thi Trường - 09/28/2017


16:01 minutes (14.67 MB)n/a

Kinh Tế Thị Trường - 09/27/2017 .


12:44 minutes (11.66 MB)Tien Dung .

Kinh Tế Thị Trường - 09/26/2017 .


13:41 minutes (12.53 MB)Tien Dung .

Kinh Tế - Thi Trường - 09/25/2017


15:14 minutes (13.95 MB)n/a

Kinh tế Tài Chánh xí nghiệp với GS TS Khương Hữu Lộc - 09/23/2017


25:20 minutes (23.19 MB)GS Khương Hữu Lộc thực hiện

Kinh Tế - Thi Trường - 09/22/2017


14:28 minutes (13.24 MB)n/a

Kinh Tế - Thi Trường - 09/21/2017


13:13 minutes (12.11 MB)n/a

Kinh Tế Thị Trường - 09/20/2017 .


15:36 minutes (14.28 MB)Tien Dung .