Kinh Tế - Tài Chánh - Xí Nghiệp

Kinh Tế Thị Trường -12/20/2017 .


14:05 minutes (12.9 MB)Tien Dung .

Kinh Tế Thị Trường -12/19/2017 .


16:31 minutes (15.13 MB)Tien Dung .

Kinh Tế - Thi Trường - 12/18/2017


16:40 minutes (15.26 MB)n/a

Kinh tế Tài Chánh Xí Nghiệp với GS TS Khương Hữu Lộc - 12/16/2017


22:16 minutes (20.39 MB)GS Khuong Huu Loc thuc hien

Kinh Tế - Thi Trường - 12/15/2017


14:10 minutes (12.97 MB)n/a

Kinh Tế - Thi Trường - 12/14/2017


16:50 minutes (15.42 MB)n/a

Kinh Tế Thị Trường -12/13/2017 .


17:26 minutes (15.96 MB)Tien Dung .

Kinh Tế - Thi Trường - 12/12/25017


15:05 minutes (13.81 MB)n/a

Kinh Tế - Thi Trường - 12/11/2017


14:07 minutes (12.93 MB)n/a

Kinh tế Tài Chánh Xí Nghiệp với GS TS Khương Hữu Lộc - 12/09/2017


26:20 minutes (24.11 MB)n/a