Kinh Tế - Tài Chánh - Xí Nghiệp

Kinh Tế - Thi Trường - 10/26/2017


16:03 minutes (14.7 MB)n/a

Kinh Tế Thị Trường -10/25/2017 .


14:01 minutes (12.83 MB)Tien Dung .

Kinh Tế Thị Trường -10/24/2017 .


13:31 minutes (12.38 MB)Tien Dung .

Kinh Tế - Thi Trường - 10/23/2017


17:10 minutes (15.72 MB)n/a

Kinh tế Tài Chánh Xí Nghiệp với GS TS Khương Hữu Lộc - 10/21/2017


26:31 minutes (24.28 MB)Gs Khuong Huu Loc Thuc Hien

Kinh Tế - Thi Trường - 10/20/2017


15:30 minutes (14.2 MB)n/a

Kinh Tế - Thi Trường - 10/19/2017


13:09 minutes (12.04 MB)n/a

Kinh Tế Thị Trường -10/18/2017 .


13:24 minutes (12.27 MB)Tien Dung .

Kinh Tế Thị Trường -10/17/2017 .


14:42 minutes (13.46 MB)Tien Dung .

Kinh Tế - Thi Trường - 10/16/2017


16:23 minutes (15 MB)n/a