Kinh Tế - Tài Chánh - Xí Nghiệp

Kinh Tế, Tài Chánh & Xí Nghiệp - lúc 1:30 trưa thứ Bảy - May 02


23:42 minutes (21.7 MB)
GS TS Khương Hữu Lộc phụ trách
 
Dưới đây là lá thư mẫu gửi cho các công ty đòi nợ.
 
Your name
E-mail
Phone number
 
Via Certified Mail, Return Receipt Requested
 
 
 
January XX,

Kinh Tế, Tài Chánh & Xí Nghiệp - lúc 1:30 trưa thứ Bảy Apr 25


23:53 minutes (21.87 MB)

GS TS Khương Hữu Lộc phụ trách

Kinh Tế, Tài Chánh & Xí Nghiệp - lúc 1:30 trưa thứ Bảy Apr 18


28:07 minutes (25.74 MB)

Do GS TS Khương Hữu Lộc phụ trách

 
 
Dưới đây là hai lá thư mẫu gửi đến các trung tâm liên hệ khiếu nại về tín dụng. Quý vị có thể chiếu theo nội dung của mỗi lá thư để áp dụng cho trường hợp riêng của

Kinh Tế, Tài Chánh & Xí Nghiệp - Apr 11


28:12 minutes (25.82 MB)

GS TS Khương Hữu Lộc phụ trách

Kinh Tế, Tài Chánh & Xí Nghiệp - Apr 04


28:21 minutes (25.96 MB)

GS TS Khương Hữu Lộc phụ trách

Kinh Tế, Tài Chánh & Xí Nghiệp - Mar 28


26:20 minutes (24.12 MB)

GS TS Khương Hữu Lộc phụ trách

Kinh Tế, Tài Chánh & Xí Nghiệp - Mar 21


26:08 minutes (23.93 MB)

GS TS Khương Hữu Lộc phụ trách

Kinh Tế, Tài Chánh & Xí Nghiệp - Mar 14


26:38 minutes (24.38 MB)

GS TS Khương Hữu Lộc phụ trách

Kinh Tế, Tài Chánh & Xí Nghiệp - Mar 07


25:32 minutes (23.37 MB)

GS TS Khương Hữu Lộc phụ trách

Kinh Tế, Tài Chánh & Xí Nghiệp - Feb 28


25:41 minutes (23.52 MB)

GS TS Khương Hữu Lộc phụ trách