Gia Chánh

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Cháo Gà & Gỏi Gà - 01/17/2016 .


55:55 minutes (51.2 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Vịt Quay Sốt PaTé - 01/03/2016 .


46:28 minutes (42.55 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh " Bếp Sài Gòn " = Súp Chua 12/27/2015 .


49:10 minutes (45.02 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh , Bếp Sài Gòn = Phá Lấu - 12/20/2015 .


47:48 minutes (43.76 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh , Bếp Sài Gòn = Cua Rang Me , Rang Muối - 12/06/2015 .


47:38 minutes (43.61 MB)Bac Tu .

Gia Chánh , Bếp Sài Gòn = Bì Chay - 11/29/2015 .


51:14 minutes (46.92 MB)P/T= Bac Tu .

Gia Chánh , Bếp Sài Gòn = Bún Bò Xào - 11/22/2015 .


49:30 minutes (45.32 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh ,Bếp Sài Gòn = Gỏi Đu Đủ Gan Cháy - 11/15/2015 .


50:02 minutes (45.81 MB)Bac Tu .

Gia Chánh ,Bếp Sài Gòn = Bánh Ít Mặn Nhân Tôm - 11/08/2015 .


52:34 minutes (48.14 MB)Bac Tu .

Gia Chánh , Bếp Sài Gòn = Xôi Gà , Lạp Xưởng - 11/01/2015 .


49:16 minutes (45.11 MB)P/T = Bac Tu .