Gia Chánh

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn - Xườn Sốt Chua Ngọt - 03/13/2016 .


49:30 minutes (45.33 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Lươn Um Rau Om - 03/06/2016 .


49:46 minutes (45.56 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Mắm Chưng "Chay" - 02/28/2016 .


45:26 minutes (41.6 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Cá Trê Kho Tiêu " Chay "- 02/21/2016 .


50:22 minutes (46.11 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Cá Kèo Kho Tộ & Canh Chua Cá Kèo - 02/14/2016 .


45:11 minutes (41.37 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Cháo Gà & Gỏi Gà - 01/17/2016 .


55:55 minutes (51.2 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Vịt Quay Sốt PaTé - 01/03/2016 .


46:28 minutes (42.55 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh " Bếp Sài Gòn " = Súp Chua 12/27/2015 .


49:10 minutes (45.02 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh , Bếp Sài Gòn = Phá Lấu - 12/20/2015 .


47:48 minutes (43.76 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh , Bếp Sài Gòn = Cua Rang Me , Rang Muối - 12/06/2015 .


47:38 minutes (43.61 MB)Bac Tu .