Gia Chánh

Gia Chánh , Bếp Sài Gòn = Bì Chay - 11/29/2015 .


51:14 minutes (46.92 MB)P/T= Bac Tu .

Gia Chánh , Bếp Sài Gòn = Bún Bò Xào - 11/22/2015 .


49:30 minutes (45.32 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh ,Bếp Sài Gòn = Gỏi Đu Đủ Gan Cháy - 11/15/2015 .


50:02 minutes (45.81 MB)Bac Tu .

Gia Chánh ,Bếp Sài Gòn = Bánh Ít Mặn Nhân Tôm - 11/08/2015 .


52:34 minutes (48.14 MB)Bac Tu .

Gia Chánh , Bếp Sài Gòn = Xôi Gà , Lạp Xưởng - 11/01/2015 .


49:16 minutes (45.11 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh ,Bếp Sài Gòn = Bún Thang - 10/18/2015 .


48:29 minutes (44.39 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh ,Bếp Sài Gòn = Hủ Tiếu Mì Quảng Đông +Bánh Tôm Chiên - 10/11/2015 .


49:52 minutes (45.66 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh ,Bếp Sài Gòn = BÌ - 10/04/2015 .


50:01 minutes (45.79 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh ,Bếp Sài Gòn = Cơm Gia Đình & Cà Sốt - 09/27/2015 .


51:27 minutes (47.1 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh ,Bếp Sài Gòn = Bánh Đúc Mặn - 08/30/2015 .


45:01 minutes (41.22 MB)P/T = Bac Tu .