Gia Chánh

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Chè Khoai Môn - 11/06/2016 .


47:20 minutes (43.33 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Chạo Tôm - 10/30/2016 .


50:11 minutes (45.95 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Súp Măng Cua - 10/23/2016 .


52:49 minutes (48.36 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Bánh Giò 2 & Mít Kho Chay - 10/09/2016 .


48:39 minutes (44.54 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Cá Chà Bông - 10/02/2016 .


51:46 minutes (47.4 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Bánh Giò - 09/25/2016 .


49:01 minutes (44.89 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Chè Trôi Nước - 09/18/2016 .


49:40 minutes (45.47 MB)P/T = Bac Tu  .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Gỏi Mít - 09/11/2016 .


47:48 minutes (43.77 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Canh Bún - 09/04/2016 .


48:39 minutes (44.54 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Canh Chua , Cá Kho Tộ Chay - 08/21/2016 .


49:30 minutes (45.32 MB)P/T = Bac Tu .