Gia Chánh

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Bánh Bột Lọc - 01/01/2017 .


45:35 minutes (41.73 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Hủ Tiếu Mì - 12/25/2016 .


49:20 minutes (45.17 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Mì Vịt Tiềm - 12/11/2016 .


51:22 minutes (47.03 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Bún thang - 12/05/2016 .


49:30 minutes (45.32 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Bánh Canh Cua Giò Heo - 11/27/2016 .


49:01 minutes (44.88 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Bún Suông - 11/13/2016 .


52:01 minutes (47.63 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Chè Khoai Môn - 11/06/2016 .


47:20 minutes (43.33 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Chạo Tôm - 10/30/2016 .


50:11 minutes (45.95 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Súp Măng Cua - 10/23/2016 .


52:49 minutes (48.36 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Bánh Giò 2 & Mít Kho Chay - 10/09/2016 .


48:39 minutes (44.54 MB)P/T = Bac Tu .