Gia Chánh

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Bò Lá Lốt - 07/02/2017 .


53:04 minutes (48.59 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Mì Quãng - 06/25/2017 .


46:47 minutes (42.84 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Bánh Canh Cua - 06/18/2017 .


40:46 minutes (37.33 MB)XNV: Nhã Quyên

Father's Day

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Canh Cá Ngót & Ba Rọi Tôm Rim - 06/04/2017 .


50:36 minutes (46.33 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Cá Salmon Lúc Lắc & More , Gỏi Ốc - 05/28/2017 .


54:17 minutes (49.7 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Chả Cá Lã Vọng - 05/21/2017 .


48:35 minutes (44.49 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Bánh Bò Nướng - 05/14/2017 .


53:02 minutes (48.56 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Chuối Nướng , Chè Chuối - 05/07/2017


49:40 minutes (45.48 MB)P/T = BacTu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Món Ngon Từ Chuối - 04/30/2017 .


52:26 minutes (48.01 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Chuối Xào Dừa - 04/23/2017 .


51:12 minutes (46.88 MB)P/T = Bac Tu .