Đoản Khúc Cho Tình Yêu

Đoản Khúc cho Tình Yêu: Hát Mưa Buồn của Vũ Hoàng Thư


11:52 minutes (16.08 MB)

Nghệ sĩ Trọng Nghiã & Mộng Lan thực hiện

Đoản Khúc cho Tình Yêu: Giấc Mơ Hạ Trắng


12:51 minutes (17.38 MB)

Nghệ sĩ Trọng Nghiã & Mộng Lan thực hiện

Đoản Khúc cho Tình Yêu: Tương Tư


10:49 minutes (14.75 MB)

Mộng Lan & Trọng Nghiã thực hiện

Đoản Khúc cho Tình Yêu: Muôn Đời Yêu Chỉ Người Thôi


8:06 minutes (11.13 MB)

Trọng Nghiã & Mộng Lan thực hiện

Đoản Khúc cho Tình Yêu: Hà Nội Ngày Tháng Cũ


9:01 minutes (12.12 MB)

Trọng Nghiã & Mộng Lan thực hiện