Điện Toán

Kiến Thức Về Điện Toán 5 . 09/15//2012 .

Click to play
51:36 minutes (17.72 MB)P/T : Liem Tran .

Kiến Thức Về Điện Toán 4 . 09/08/2012 .

Click to play
54:56 minutes (18.86 MB)P/T : Liem Tran,Hoang Ngoc .

Kiến Thức Về Điện Toán 3 . 09/01/2012 .

Click to play
54:10 minutes (18.6 MB)Liem Tran,Hoang Ngoc .

Kỹ Thuật & Thông Tin Điện Toán - Apr 09, 2011


60:16 minutes (20.69 MB)PT : Vu Truc- ThanhThu & Bao Tran

Kỹ Thuật & Thông Tin Điện Toán - Apr 16, 2011


60:24 minutes (13.83 MB)n/a