Vẻ vang Cộng đồng-Sun Sept 2709 9:00am

Vẻ vang Cộng đồng-Sun Sept 2709 9:00am

Hoàng Linh phỏng vấn Ô. Vũ Long Giám đốc Hollywood nails & spa