Vấn Đề Hôm Nay: Phỏng Vấn quý Linh Mục Công Giáo sang giúp Haiti - Aug 09, 2010

  • Length: 26:00 minutes (23.81 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)

Dương Phục