Vườn thơTao ngộ - Sun March 20, 2011 3:00pm

  • Length: 43:48 minutes (7.52 MB)
  • Format: Stereo 16kHz 24Kbps (CBR)
Vườn thơTao ngộ - Sun March 20, 2011 3:00pm
Dì Thanh (Bài thơ năm 1954) & Hoa Hạnh (Hương phù dung Bích Xuân) & Cô Ba Xuân Lộc  (Đêm về (1976) + 8 ngày trên đất Mỹ (1992) & Nam Anh (Mộng chưa thành (Xuân Hòa) & Bác Xuân Hòa (Tìm Cha trong ánh sao khuya) & Chú Ba Xuân Trường (Vẽ hổ thêm nét mày-Trần Mộng Tú)