Vườn thơ Tao ngộ - Sun Mar 13, 2011 3:00pm

  • Length: 46:18 minutes (42.39 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
Vườn thơ Tao ngộ - Sun Mar 13, 2011 3:00pm
Chị Lan (Nếu biết rằng em sẽ lấy chồng...) & Bác Xuân Hòa (10 năm tình cũ + Em ơi, Hà Nội phố-Xuân Hòa) & Nam Anh (Bông điên điển-Cô Minh Thượng Uyển) & Ánh Minh (Nổi bâng khuâng của bé-Ánh Minh)