Vườn thơ Tao ngộ - Sun Jan 1611 3:00pm

  • Length: 46:39 minutes (42.72 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
Vườn thơ Tao ngộ - Sun Jan 1611 3:00pm
Hoa Hạnh (Mùa Xuân cũ-Dương Bửu Đức) & Nam Anh (Mùa xuân chín-Hàn Mạc Tử) & Bác Xuân Hòa (Tết nhớ song thân+Hoa tuyết mùa xuân-Xuân Hòa) & Ánh Minh (Mưa xuân nhớ người-Ánh Minh) & Dì Mai (Bài thơ thứ nhất-TTKH)