Vườn thơ Tao ngộ - Sun Jan 0911 3:00pm

  • Length: 50:45 minutes (46.46 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
Vườn thơ Tao ngộ - Sun Jan 0911 3:00pm
Hoa Hạnh (Buồn trong kỷ niệm-Nhất Tuấn) & Ánh Minh (Xuân kỷ niệm-Ánh Minh) & Bác Xuân Hòa (Tuyết đầu mùa + Chuyện ngày xưa-Xuân Hòa ) & Nam Anh (Mộng chưa thành-Xuân Hòa) & Dì Mai (Hai sắc hoa Tigôn-TTKH) & Nancy (Tuyết rơi-Nancy)