Vườn thơ Tao ngộ - Sun Jan 0211 3:00pm

  • Length: 46:23 minutes (42.48 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
Vườn thơ Tao ngộ - Sun Jan 0211 3:00pm
Hoa Hạnh (Mưa Xuân-Nguyễn Bính & Tưởng Xuân-Bùi Quang Tuấn) & Ánh Minh (Anh đi rồi-Ánh Minh) & Bác Xuân Hòa (Chúc Tết Dương lịch 2011) & Bài thơ Mùa đông