Vườn thơ Tao ngộ - Sun Feb 2011 3:00pm

  • Genre: Other
  • Length: 46:17 minutes (42.37 MB)
  • Format: Mono 44kHz 128Kbps (CBR)
Vườn thơ Tao ngộ - Sun Feb 2011 3:00pm
Hoa Hạnh (Rằm tháng giêng-Hồ Dzếnh+Mùa xuân xưa-Dương Đức Bửu) & Nam Anh (Phố cũ tháng giêng-Tường Linh) & Xuân Hòa (Xuân Hòa du xuân-Xuân Hòa) & Xuân đôi ta và Mùa xuân chín-Hàn Mạc Tử