Vườn thơ Tao ngộ - Sun Feb 1311 3:00pm (Valentine 2011)-p.1

  • Length: 55:01 minutes (18.89 MB)
  • Format: Stereo 32kHz 48Kbps (CBR)
Vườn thơ Tao ngộ - Sun Feb 1311 3:00pm -p.1
Hoa Hạnh (Tuyết rơi, Xuân và Em-Phạm Cây Trâm) & Chị Nam Anh (Dalat trăng mờ-Hàn Mạc Tử) & Bác Xuân Hòa (Valentine 2011+Giải nghĩa tình yêu-Xuân Hòa) & Anh Quý (Thơ không đề từ Austin) & Ánh Minh (Thơ tặng em+Đi tìm mùa Xuân-Ánh Minh) & Võ Thành (Thơ đáp lễ từ Irving) & Chú Năm (Tạ ơn Em-Nguyên Khang) & Truyền thuyết tình yêu