Vườn thơ Tao ngộ - Sat Oct 3010 3:00pm

  • Length: 49:22 minutes (45.2 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
Vườn thơ Tao ngộ - Sat Oct 3010 3:00pm
Hoa Hạnh (Đêm xuống tóc-Trần Hoài Thư) & Chú Long (Cơn mưa phùn-Chú Long) & Bác Xuân Hòa (Tình anh như thoáng mây bay& Mắt nai tơ-Xuân Hòa) & Chú năm (Thu viễn xứ-Chú Năm) & Chú Ba Trường (Cảm thu & Tiển thu-Tản Đà) và bài thơ "Đây mùa thu tới-Xuân Diệu"