Vườn thơ Tao ngộ - Sat Oct 2310 3:00pm

  • Length: 48:06 minutes (44.04 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
Vườn thơ Tao ngộ -  Sat Oct 2310  3:00pm
Hoa Hạnh (Trên đường về-Chế Lan Viên & Mưa chiều-Yên Sơn) & Bác Xuân Hòa (Nhắn gió & Mưa nắng mùa thu-Xuân Hòa) & Chú Năm (Giọt mưa thu-Chú Năm) & Chú Hoàng Ly (Thu mơ-TH) và bài thơ "Mưa trong kỷ niệm-Hoàng Oanh ngâm"