Vườn thơ Tao ngộ - Sat Oct 0910 3:00pm

  • Length: 35:52 minutes (32.84 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
Vườn thơ Tao ngộ - Sat Oct 0910 3:00pm
Ánh Minh (Thu nhung nhớ-Ánh Minh) & Hoa Hạnh (Chi lạ rứa-Nguyễn thị Hoàng) & Chú Long ("Thu xưa"-Tô Kiều Ngân&Đêm thu nhớ bạn-Chú Long) & Bác Xuân Hòa (Cốm Hồng ngày xuân-Xuân Hòa) & Chú Hoàng Ly (Vẫn là em bên này biển rộng-Trần Kiêu Bạc) & Chú Năm (Chúc mừng sinh nhật-Chú Năm) & Chú Ba Trường (Trăng thu bạch-Tản Đà)