Vườn thơ Tao ngộ - Sat Nov 0610 3:00pm

  • Length: 48:54 minutes (44.77 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
Vườn thơ Tao ngộ - Sat Nov 0610 3:00pm
Tú Trinh (Tự tình dưới hoa-Đinh Hùng) & Hoa Hạnh (Người đi thăm mộ-Huỳnh Mai Hoa) & Bác Xuân Hòa (Thu hát cho ngưoời-Xuân Hòa) & Chú Long (Chung ngõ nhà anh-Chú Long) & Chú Thái (Có phải là ta-Nguyễn Thái)