Vườn Thơ Tao Ngộ . Dec-11-2010 .

  • Length: 34:34 minutes (31.66 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
Radio 890am & Thính Giả .