Tuổi Trẻ Của Chúng Ta Thứ Sáu Feb 04th 2011

  • Length: 21:15 minutes (7.3 MB)
  • Format: Stereo 32kHz 48Kbps (CBR)
Thien Thanh, Uyen Vi & Ngoc Minh