Tòa Án & Đời Sống - mỗi tháng vào ngày thứ Tư đầu tiên lúc 6 giờ chiều - May 06