Tin Tức Đó Đây - Phỏng Vấn GS Võ Long Triều về Tình Hình Giáo Hội Công Giáo tại VN - May 24, 2010

  • Length: 39:18 minutes (35.99 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)

Ký giả Kiều Mỹ Duyên