Tin Tức Đó Đây: Phỏng Vấn BS Phùng Gia Thanh - Sept 27, 2010

  • Length: 37:33 minutes (34.39 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
Ký giả Kiều Mỹ Duyên phụ trách