Tin Tức Đó Đây: Phỏng Vấn Bà Jacky Bong & TT Cicilia Trần về Hội Quân Đội Thiện Nguyện Trừ Bị Tổng Hợp Hoa Kỳ - Dec 06, 2010

  • Length: 30:57 minutes (28.34 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
Ký giả: Kiều Mỹ Duyên thực hiện