Tin 3 giờ & Di Trú Nhập Tịch - Aug 10, 2010

  • Length: 59:58 minutes (54.91 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)

LS Huy Tuấn