THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT : ĐÀI SAIGON DALLAS SẼ ĐƯỢC PHÁT THANH TRÊN LÀN SÓNG 1600AM & 890AM

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Thông báo

Chúng tôi xin thông báo cùng quý thính giả, Tháng 9/2012 Đài phát thanh Sài Gòn Dallas sẽ được phát cả 2 làn sóng 890am và 1600am. Và bắt đầu từ Tháng 10 2012 chúng tôi sẽ phát thanh chính thức trên một làn sóng : 1600 AM.

Thông báo này có hiệu lực bắt đầu 1 tháng 9 năm 2012.

Xin chân thành cảm tạ quý thân chủ quảng cáo, quý thính giả đồng hương đã ủng hộ cho đài phát thanh Sài Gòn Dallas trong suốt 6 năm qua.

Một lần nữa, xin đón nghe hàng ngày chương trình của Sài Gòn Dallas trên 2 làn sóng 890am và 1600 am, bắt đầu tháng 9 , và ủng hộ chúng tôi với làn sóng mới 1600AM bắt đầu từ tháng 10 2012

Trân trọng

Đài phát thanh Sài gòn Dallas