Thông Báo Của Sở An Sinh Xã Hội Về Một Số Thay Đổi Quan Trọng

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Kính gửi:

Chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị những thay đổi quan trọng sẽ xảy ra cho một số  dịch vụ cung cấp tại các văn phòng An Sinh Xã Hội trên khắp cả nước.

Từ tháng Hai năm 2014, cơ quan An Sinh Xã Hội sẽ không còn cấp phát bản in Số An Sinh Xã Hội cũng như Thư chứng minh thu nhập tại các văn phòng địa phương. Tuy nhiên để bảo đảm cho sự chuyển tiếp suôn sẻ, chúng tôi sẽ tiếp tục giải quyết những đơn yêu cầu cho đến tháng Tư năm 2014. Chúng tôi đang tiến hành những biện pháp để đáp ứng vói nhu cầu ngày càng tăng song song với sự cắt giảm ngân sách hơn 1 tỷ Mỹ kim trong ba năm qua.

Cũng trong thời gian này chúng tôi đầu tư vào kỹ thuật để có thể cung ứng những dịch vụ thuận lợi hơn, chi phí thấp hơn, và bảo đảm những lựa chọn an toàn cho người tiêu thụ khi yêu cẩu dịch vụ mà không phải đích thân đến viếng văn phòng An Sinh Xã Hội địa phương.

Vì bản in Số An Sinh Xã Hội không phải là văn kiện chính thức với tính năng bảo mật,và có thể dễ dàng sao chép, sử dụng với mục đích không tốt, chia sẻ bất hợp pháp hay giả mạo; do đó việc loại bỏ văn kiện này giúp ngăn chận gian lận.

Chủ nhân, Bộ giao thông (cơ quan quản lý các xe có động cơ ) và các tổ chức khác muốn yêu cầu giấy  chứng nhận Số An Sinh Xã Hội có thể tìm được thông tin này ngay tức thì hoặc qua đêm bằng cách sử dụng dịch vụ trực tuyến của chính phủ như E-Verify and Social Security’s Business Services Online.

Người thụ hưởng quyền lợi và trợ cấp cần có giấy xác nhận thu nhập có thể ghi tên vào tài khoản An Sinh Xã Hội của Tôi để có được văn kiện này ngay tức thì, hoặc gọi số điện thoại miễn phí 1-800-772-1213 để yêu cẩu và sẽ nhận được văn kiện này trong vòng 5 đến 7 ngày qua đường bưu điện.

Chúng tôi ghi nhận sự ủng hộ cũa quý vị cho nỗ lực này hầu  có thể cung cấp những dịch vụ tốt nhất cho người dân Hoa Kỳ.

Xin mời viếng trang mạng www.socialsecurity.gov/thirdparty để biết thêm tin tức cũng như những thông tin cập nhật.