Thời Sự Trong Tuần - Tin Tức Thế Giới , Hoa Kỳ , VN .Sáng Chủ Nhật Sep-05-2010 .

  • Length: 20:05 minutes (18.39 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
Radio 890am .