Thời Sự Trong Tuần - Sept 26, 2010

  • Length: 7:09 minutes (6.55 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
Quan Hưng biên soạn & trình bày