Thời Sự Buổi Trưa - 08/30/2017 .

  • Length: 26:16 minutes (24.05 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
Khoi Nguyen,Mong Lan,Hoang Tin .