Thời Sự Buổi Trưa - 08/29/2017 .

  • Length: 20:46 minutes (19.02 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
Thu Nga , Hoang Tin .